Mikä on ESTA?

Mikä on Viisumivapausohjelma?

Viisumivapausohjelma on Yhdysvaltain hallituksen tarjoama ohjelma, joka tarjoaa 36 viisumivapausmaan kansalaisille mahdollisuuden matkustaa Yhdysvaltoihin liike- tai lomamatkalle enintään 90 päivän ajaksi ilman viisumia. Viisumivapausohjelman etuna on se, että voit matkustaa Yhdysvaltoihin lyhyellä varoitusajalla hankkimatta viisumia etukäteen.

Mikä on ESTA?

Lyhenne ESTA tulee sanoista Electronic System for Travel Authorization (Sähköinen Matkustuslupajärjestelmä). ESTA on Yhdysvaltain hallituksen kehittämä sähköinen hakemusjärjestelmä, joka seuloo matkustajia ennen heidän matkaansa Yhdysvaltoihin. 12. tammikuuta 2009 alkaen jokainen Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman alla matkustava tarvitsee hyväksytyn ESTA-matkustusluvan.

Kuka Tarvitsee ESTAn?

Kaikki viisumivapausohjelman nojalla Yhdysvaltoihin matkustava (vesi- tai ilmateitse) tarvitsee voimassaolevan ESTA-matkustusluvan. ESTAn avulla Yhdysvaltain Sisäisen Turvallisuuden Ministeriö seuloo viisumivapausmatkustajat ennen heidän lähtöään kotimaastaan. Yhdysvaltoihin suuntaavien matkustajien suositellaan hakevan matkustuslupaa viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä.

ESTAn ehdot:

  • ESTA on voimassa 24 kuukautta myöntämispäivästä (tai passisi vanhenemispäivään asti, mikäli passisi vanhenee 24 kuukauden sisällä);
  • ESTA oikeuttaa useaan, enintään 90 päivää kestävään vierailuun;
  • ESTAn 90 päivän vierailurajoitus ei ala ennen saapumistasi Yhdysvaltoihin;
  • ESTAn haltijalla on oikeus lomailla ja suorittaa tiettyjä liiketoimia, kuten kartoittaa työtilaisuuksia, konsultoida liikekumppaneita, matkustaa tieteellistä, opetuksellista, ammatillista, tai liiketoiminnallista kokousta varten; ja
  • ESTAn haltija ei saa työskennellä, opiskella tai osallistua koulutukseen.

Huomioi että mikäli sinut on tuomittu tietyistä rikoksista, et voi matkustaa Yhdysvaltoihin ESTAn avulla. Tarkista tämä Yhdysvaltain konsulaatista ennen ESTA-luvan hakemista.

Takaako matkustuslupa pääsyni Yhdysvaltoihin?

Mikäli sähköinen matkustuslupasi hyväksytään, tämä oikeuttaa sinut matkustamaan Yhdysvaltoihin Viisumivapausohjelman nojalla, mutta se ei takaa pääsyäsi Yhdysvaltoihin. Saapuessasi Yhdysvaltoihin tulli- ja rajavartiolaitosviranomainen saattaa todeta ettei sinulla ole maahantulo-oikeutta Viisumivapausohjelman nojalla tai jostain muusta syystä Yhdysvaltain lain nojalla.

Onko matkustuslupa viisumi?

Ei, hyväksytty matkustuslupa ei ole viisumi. Se ei ole laillinen korvike viisumille, kun Yhdysvaltain lain mukaan edellytetään viisumia. Voimassaolevan viisumin haltijat voivat matkustaa kyseisellä viisumilla Yhdysvaltoihin viisumin osoittamaa tarkoitusta varten. Voimassaolevan viisumin haltijoiden ei tarvitse hakea matkustuslupaa.

Kuinka kauan matkustuslupa on voimassa?

Ellei sitä peruuteta, matkustuslupa on voimassa kahden vuoden ajan myöntämispäivästä, mutta korkeintaan passin voimassaoloajan, mikäli passi vanhenee kahden vuoden sisällä.

Tarvitsevatko Viisumivapausohjelmaan kuuluvien valtioiden kansalaiset matkustuslupaa, jos he matkustavat Yhdysvaltojen kautta johonkin toiseen maahan?

Viisumivapausohjelmaan kuuluvien valtioiden kansalaiset tarvitsevat joko matkustusluvan tai viisumin kauttakulkuun Yhdysvaltojen kautta. Jos matkustajan aikomuksena on saapua Yhdysvaltoihin vain matkustaakseen Yhdysvaltojen kautta johonkin toiseen maahan, hänen tulee täyttää matkustuslupahakemukseensa sanat ”In Transit”, sekä lopullisen kohteensa osoite kohtaan ”Address While In The United States”.

Kuka voi hakea maahantulo-oikeutta Viisumivapausohjelman nojalla?

Voit hakea maahantulo-oikeutta Viisumivapausohjelman nojalla, jos;


Aikomuksesi on matkustaa Yhdysvaltoihin enintään 90 päivän ajaksi loma- tai liikematkalle tai kauttakulkutarkoituksessa
Sinulla on Viisumivapausohjelmaan kuuluvan valtion laillisesti myöntämä voimassaoleva passi
Olet saanut luvan matkustaa ESTAn kautta
Tulet maahan Viisumivapausohjelman sopimusliikenneyhtiön kautta
Sinulla on paluu- tai jatkolippu
Matkan määränpää ei ole rajanaapuri tai viereinen saari, ellei matkustaja ole kyseessä olevan alueen asukas
Olet jonkin Viisumivapausohjelmaan kuuluvan maan kansalainen

Mitä teen jos ESTA-hakemukseni hylätään?

Jos ESTA-hakemuksesi hylätään ja haluat matkustaa Yhdysvaltoihin, tulee sinun hakea vierailijaviisumia Yhdysvaltain Suurlähetystöstä tai Konsulaatista.