Tarkista ESTA-tila
ESTA-uutisia, tietoa ja apua.

ESTA-vaatimukset

Hakijoiden on täytettävä useita ESTA-vaatimuksia, jotta heidän matkustuslupahakemuksensa voidaan hyväksyä. Monet ESTA-vaatimuksista vastaavat vuonna 1988 käyttöön otetun viisumivapausohjelman vaatimuksia. Tätä sivua päivitetään jatkuvasti, jotta se vastaisi viimeisimpiä muutoksia sisäisen turvallisuuden ministeriön (Department of Homeland Security, DHS) asettamiin sääntöihin.

Kansalaisuusvaatimukset

Sinulla on oltava passi jostakin seuraavista maista 41: Andorra, Australia, Belgia, Brunei, Chile, Espanja, Islanti, Irlanti, Iso-Britannia, Iso-Britannia, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kroatia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Monaco, Alankomaat, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Portugali, Malta, Ranska, San Marino, Singapore, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Taiwan, Viro, Unkari, Yhdistynyt kuningaskunta.

Passivaatimukset

Elektroninen siru

Sinulla on oltava elektroninen passi, jossa on siru (siru sisältää passinhaltijan biometriset tiedot). Huhtikuun 1. päivästä 2016 alkaen kaikilla ESTA-ohjelman avulla Yhdysvaltoihin matkustavilla matkustajilla on oltava kuvan mukainen sähköinen passi, jossa on elektroninen siru. HUOMAUTUS: et voi hakea ESTA-ohjelmaa, jos passissa, jolla aiot matkustaa Yhdysvaltoihin, ei ole elektronista sirua. Jos ei voida varmistaa, että passissasi on elektroninen siru, sinulta voidaan evätä pääsy Yhdysvaltoihin saapuvaan lentokoneeseen.

Koneellisesti luettava alue

Sinulla on oltava passi, jonka biografiasivulla on myös koneellisesti luettava osa.

Voimassaolo

Passisi on oltava voimassa ESTA-hakemuksen tekohetkellä ja Yhdysvaltoihin lähtiessäsi. Jos ESTA-hyväksyntäsi umpeutuu Yhdysvalloissa ollessasi, sinun ei tarvitse hakea uutta ESTA-hyväksyntää, mutta varmista, ettet oleskele maassa yhteensä 90 päivää vierailusi aikana. Et voi uusia ESTA-hakemusta ollessasi Yhdysvalloissa. Jos ESTA-lupasi voimassaolo päättyy, sinun on poistuttava maasta 90 päivän kuluessa siitä, kun passisi on leimattu viimeisimmässä Yhdysvaltain rajanylityspaikassa. Vierailijoiden, jotka haluavat oleskella Yhdysvalloissa yli 90 päivää, on hankittava viisumi käymällä lähimmässä Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa ja haettava asianmukaista viisumia matkan tarkoituksen mukaan.


Elektroninen siru passissa

Digitaalinen valokuva passissa

Koneellisesti luettava koodi passissa

Matkustusvaatimukset

  • Vierailusi Yhdysvaltoihin kestää alle 90 päivää.
  • Matkailu: vierailusi Yhdysvaltoihin on matkailua, lomailua, ystävien tai perheen luona vierailua sekä sairaanhoidon saamista varten.
  • Liikematkat: Vierailusi Yhdysvaltoihin on tarkoitus neuvotella liikekumppaneiden kanssa tai neuvotella sopimuksista mahdollisten asiakkaiden kanssa.
  • Ammatilliset tapahtumat: osallistut Yhdysvalloissa järjestettävään tieteelliseen, koulutukselliseen, ammatilliseen tai liiketoimintaan liittyvään kokoukseen tai konferenssiin tai lyhytaikaiseen palkattomaan koulutukseen. Näihin tapahtumiin osallistumisesta ei saa saada maksua, lukuun ottamatta vierailun aikana maksettujen kulujen korvauksia.
  • Yhteiskunnalliset tapahtumat: vierailusi Yhdysvaltoihin on tarkoitettu osallistumiseen yhteiskunnallisiin tapahtumiin, kuten veljeskunnan, yhteiskunnallisen tai palvelujärjestön järjestämiin tapahtumiin. Myös osallistuminen amatöörien musiikki-, urheilu- tai vastaaviin tapahtumiin tai kilpailuihin on sallittua, jos vierailijat eivät saa mitään lahjoja tai palkintoja, joita voidaan pitää maksuna.
  • Vapaa-aika: vierailusi Yhdysvaltoihin on lyhyt vapaa-ajan opintojakso, kuten neulontakurssi, mutta osallistuminen kursseille, joista saa opintopisteitä tutkintoa varten, ei ole sallittua.

Hakemusvaatimukset

  • Sinun on haettava ESTA-lupaa verkossa.
  • Sinun on haettava ESTA-lupaa ennen Yhdysvaltoihin lähtöäsi. Saat vastauksen muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisen jälkeen, mutta pieni osa hakijoista voi tarvita 72 tuntia jatkokäsittelyyn.

Muut vaatimukset

VWP-matkustajilla, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin maitse, lentäen tai meritse, on oltava paluulippu kotimaahansa tai jatkolippu johonkin muuhun kuin Yhdysvaltoihin. Jos matkustaja matkustaa sähköisellä lipulla, hänellä on oltava mukanaan kopio matkasuunnitelmasta, joka on esitettävä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisille maahantulosatamassa.

Muilla kuin VWP-ohjelmaan oikeutetuilla matkustajilla, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin maitse Kanadasta tai Meksikosta, on oltava mukanaan täytetty digitaalinen lomake I-94.

Jos matkustat Yhdysvaltojen kautta Kanadassa, Meksikossa tai lähisaarilla sijaitsevaan määränpäähän, voit palata Yhdysvaltoihin paluumatkalla millä tahansa liikennemuodolla, kunhan vierailun kokonaiskesto, joka sisältää sekä kauttakulkumatkan että Kanadassa, Meksikossa tai lähisaarilla vietetyn ajan, ei ylitä 90 päivää.

Jos matkustat kauttakulkumatkalla Kanadan, Meksikon tai naapurisaarten ulkopuolelle, paluumatkan on tapahduttava osallistuvalla liikenteenharjoittajalla, mutta sen ei tarvitse tapahtua 90 päivän kuluessa, sillä silloin sinun on tehtävä uusi maahantulohakemus.


Viisumin hakijat

Jos et täytä kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, sinun on haettava viisumia.

Jos haluat viipyä Yhdysvalloissa yli 90 päivää tai jos haluat opiskella korkeakoulu- tai yliopisto-opintoja varten, saada työpaikan, työskennellä ulkomaisen lehdistön, radion, elokuvan, toimittajien tai muun tiedotusvälineen työntekijänä tai tulla pysyväksi asukkaaksi Yhdysvaltoihin, sinun on haettava asianmukaista viisumia, koska matkasi tarkoitus ei kuulu viisumivapausohjelman suuntaviivojen piiriin.


ESTA-hylkäykset

Jos ESTA-hakemuksesi on hylätty, sinun on haettava viisumia, jos haluat matkustaa Yhdysvaltoihin.


ESTA-virheiden korjaaminen

Jos olet tehnyt virheen ESTA-hakemuksessa, sinun on lähetettävä sähköpostia Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitokselle (CBP), jotta ESTA-hakemukseen tehtyä muutosta voidaan muuttaa. Lisätietoja on osoitteessa CBP:

https://help.cbp.gov/s/article/Article-ContactUs?language=en_US


ESTA-edellytysten puuttuminen

Ulkomaalaisten, joilla on vähäisiä liikennerikkomuksia, mutta joita ei ole pidätetty ja/tai tuomittu, olisi ensin haettava ESTA-lupaa voidakseen matkustaa VWP-ohjelman kautta, jos kaikki muut vaatimukset täyttyvät. Viisumivapausohjelmaan kuuluvien maiden kansalaiset, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin, eivät voi hakea ESTA-lupaa, jos he täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

[1] Rikos- tai oikeushistoria, johon liittyy aiempia vakavia tai väkivaltaisia tapauksia.

Rikoshistoriaan kuuluvat pidätykset, tuomiot, väkivalta-, petos- tai huumausainerikokset. Näihin voi sisältyä myös osallistuminen järjestöihin, joita Yhdysvallat pitää terroristiryhminä tai väkivaltaisina ryhminä, jotka syyllistyvät rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Jos sinulla on aiempaa rikoshistoriaa, se vaikuttaa todennäköisesti ESTA-hakemuksesi tulokseen.

[2] Aikaisempi maahanmuuttolakien rikkominen Yhdysvalloissa tai muissa maissa.

Matkustajien, jotka ylittävät Yhdysvaltoihin tulonsa, on vaikeampi päästä uudelleen maahan, jos he hakevat uudelleen ESTA- tai viisumia. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat ylittäneet vierailunsa Amerikassa edellisellä matkallaan. Henkilöt, jotka on karkotettu Yhdysvalloista, eivät suurella todennäköisyydellä ole oikeutettuja ESTA-menettelyyn.

[3] Historia viisumin epäämisestä Yhdysvalloissa

Jos sinulta on evätty maahantulo Yhdysvaltoihin tai sinulle on evätty Yhdysvaltain viisumi aikaisemman ESTA-hakemuksen tai muun Yhdysvaltain viisumihakemuksen perusteella, et todennäköisesti ole oikeutettu saamaan ESTA-hyväksyntää.

[4] Tartuntatautien sairastaminen

Jos sinulla on jokin tartuntatauti, sinun voi olla vaikea saada viisumia tai viisumivapautta Yhdysvaltoihin. Tällaisia tartuntatauteja voivat olla esimerkiksi kolera, kurkkumätä, tuberkuloosi, rutto, isorokko ja keltakuume. Jos sinulla on tartuntatauti, sinun on hakeuduttava lääkärin hoitoon ennen ESTA-hakemuksen tekemistä.

[5] Vahvojen siteiden puuttuminen kotimaahasi.

Jos et pysty osoittamaan riittäviä todisteita siteistä kotimaahasi, viisumin saaminen Yhdysvaltoihin voi olla vaikeaa. Tämä voi tapahtua pankkitiliotteiden, sijoitusten, työ-/työsopimuksen, asuntolainojen tai muun henkilökohtaisen omaisuuden muodossa.

[6] Taloudellinen epävakaus

Sinun on pystyttävä esittämään riittävät todisteet siitä, että pystyt elättämään itsesi taloudellisesti oleskellessasi Amerikassa sen alueen perusteella, jossa aiot vierailla. Jos et ole taloudellisesti hyvässä kunnossa Amerikkaan matkustaessasi, sinun on ehkä osoitettava, että joku muu rahoittaa matkasi.

[7] ESTA:n käyttäminen työnhakuun Yhdysvalloissa.

Jos todella haluat saada töitä Yhdysvalloista, sinun on pyrittävä hankkimaan sponsorointi yhdysvaltalaiselta työnantajalta, joka voi jättää hakemuksen puolestasi. Matkustaminen Yhdysvaltoihin työskentelyä varten ilman ennakkolupaa on laitonta ja johtaa karkotukseen ja mahdollisesti elinikäiseen kieltoon palata Yhdysvaltoihin.

[8] Aiempi matkustushistoria herättää turvallisuusongelmia.

Jos matkahistoriassasi on maita tai alueita, jotka ovat Yhdysvaltain ulkoministeriön huolenaihealueilla, kuten Algeria, Burma, Kiinan kansantasavalta, Kuuba, Eritrea, Iran, Korean demokraattinen kansantasavalta, Nicaragua, Pakistan, Venäjä, Saudi-Arabia, Tadžikistan ja Turkmenistan. Jos näin on, sinun voi olla vaikea saada maahantulolupaa Yhdysvaltoihin. Viime vuosina Yhdysvallat on myös tutkinut tarkkaan matkustajia, jotka ovat käyneet esimerkiksi Kuubassa, Iranissa, Irakissa, Libyassa, Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Sudanissa, Syyriassa tai Jemenissä 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen.

[9] Työhistoriasi, akateeminen tai sotilashistoriasi ei herätä epäilyksiä.

Työskentely-, opiskelu- tai asevelvollisuuspaikkaa käytetään sen määrittämiseksi, oletko hakija, joka saattaa vaatia lisätarkastuksia suurlähetystöhaastattelussa tai kulkiessasi Yhdysvaltojen tullin läpi.

[10] Nimesi on turvallisuuteen liittyvillä tarkkailulistoilla.

Jos perheesi on Yhdysvaltojen rikos- tai terrorismirikoksiin liittyvillä tarkkailulistoilla, saatat joutua lisäkyselyihin suurlähetystösi tapaamisen yhteydessä sekä Yhdysvaltojen rajalla.

[11] Kaksoiskansalaisuus tarkkailulistalla olevan maan osalta

Jos sinulla on VWP-maan kansalaisuuden lisäksi kaksoiskansalaisuus, et ehkä voi saada ESTA-menettelyä, jos toinen kansalaisuutesi on seuraavien maiden kansalaisuus: Iran, Irak, Pohjois-Korea, Sudan tai Syyria.

Hae ESTA-lupaa

Alle 90 päivää kestävät loma-, liike- ja kauttakulkumatkat edellyttävät ESTA-matkustuslupaa. Matkustaminen ilman ESTA-lupaa voi johtaa pääsyn kieltämiseen rajalla sekä huomattavaan sakkoon. Lupaa on suositeltavaa hakea mahdollisimman hyvissä ajoin.

Hae ESTA-lupaa