Passin kelpoisuuskysymykset ja vastaukset ESTA-hakemuksessa

Julkaistu: Nov 19, 2020, Muokattu: Nov 19, 2020 | Tunnisteet: ESTA-passi, ESTA-vaatimukset, ESTA-kelpoisuus

Johdanto

Jos olet sellaisen maan kansalainen, joka kuuluu viisumivapausohjelmaan, olet oikeutettu hakemaan sähköistä matkustuslupaa, eli ESTA-lupaa (Electronic System for Travel Authorization) verkossa. Oli kyse sitten läpikulusta, työ- tai huvimatkasta tai lomasta, täyttämällä ESTA-hakemuksen verkossa vältyt viisumin hakemiselta, kunhan käyntisi kestää alle 90 päivää. ESTA-lomakkeen täyttämiseen ei pitäisi mennä 20 minuuttia enempää, mutta on olennaista tarkistaa, että kaikki tiedot on täytetty oikein, tai hakemuksesi käsittely voi viivästyä tai lupa voidaan hylätä virheiden vuoksi. Yksi yleisimmistä viivästysten tai hylkäysten syistä on se, että oleellisten kysymysten kohdalla ei ole valittu oikeaa maata.

Mitä eroa on “maalla, jonka kansalainen olet” ja “passin myöntäneellä maalla”?

Hakijan on syötettävä ESTA-lomakkeelle se maa, joka on myöntänyt hänen passinsa. ”Passin myöntänyt maa” on aina sama, kuin ”maa, jonka kansalainen olet”. Jos esimerkiksi olet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, mutta passisi myönnettiin Yhdistyneen kuningaskunnan konsulaatissa Singaporessa, on sinun syötettävä Yhdistynyt kuningaskunta sekä ”passin myöntäneeksi maaksi”, että ”maaksi, jonka kansalainen olet”. Yhdistyneen kuningaskunnan konsulaatti on Singaporessa, mutta Yhdistynyt kuningaskunta myöntää passin, ei Singapore.

Sekä kansalaisuutta että passin myöntämismaata kysyvät pudotusvalikot sisältävät listan niistä 40 maasta, jotka ovat mukana viisumivapausohjelmassa (VWP). Jos maasi ei kuulu viisumivapausohjelmaan, et pysty hakemaan ESTA-lupaa, vaan tarvitset Yhdysvalloissa vierailuun Yhdysvaltain viisumin.

Mitä jos minulla on kaksoiskansalaisuus useammasta viisumivapausohjelman maasta?

ESTA-lupaa hakeneiden kaksoiskansalaisten on käytettävä viisumivapausohjelmassa mukana olevan maan passia sekä omasta maasta lähtiessään, että Yhdysvaltoihin saapuessaan. Useammasta viisumivapausohjelman maasta kaksoiskansalaisuuden omaavan henkilön on valittava yksi kelpoisista passeistaan ja käytettävä sitä joka kerta saapuessaan Yhdysvaltoihin ja sieltä poistuessaan. Näin varmistetaan se, että rajalla ei synny hämmennystä siksi, että useampaan kuin yhteen passiin on liitetty useita matkustuslupia.

Mitä jos minulla on kaksoiskansalaisuus, joista yksi on Yhdysvalloista?

Vain viisumivapausohjelmassa mukana olevien maiden kansalaiset voivat hakea ESTA-lupaa, joten jos olet saanut Yhdysvaltain kansalaisuuden ja olet myös viisumivapausohjelmassa mukana olevan maan kansalainen, on sinun käytettävä Yhdysvaltain passiasi matkustaessasi Yhdysvaltoihin. Vaikka jotkut matkustajat saattavat käyttää toisen kansalaisuusmaansa myöntämää passia matkusteluun, Yhdysvallat odottaa, että sen kansalaiset käyttävät Yhdysvaltain myöntämää passia matkustaessaan toisesta maasta Yhdysvaltoihin - sekä vieraasta maasta lähtiessään, että Yhdysvaltoihin saapuessaan. Matkustajia ohjeistetaan lukemaan lisää ESTA-luvan hakemisesta useammalla kansalaisuudella.

Mitä jos minulla on hätäpassi?

Todellisessa hätätapauksessa ja jos et ole pystynyt hakemaan Yhdysvaltain passia ennen matkustamisesta, eli sinulla on vain viisumivapausohjelman maan myöntämä passi, pitää sinun hakea ESTA-lupaa matkustaaksesi Yhdysvaltoihin kyseisellä passilla. Saapuessasi Yhdysvaltoihin sinun pitää kulkea muille kuin Yhdysvaltain kansalaisille tarkoitettua linjaa, koska matkustat passilla, joka ei ole Yhdysvaltain myöntämä.

Yhteenveto

Mahdollisten viiveiden tai hylkäämisten välttämiseksi ESTA-lupaa haettaessa on oleellista varmistaa, että hakemuksen kaikki tiedot ovat oikein. Kun täytät ESTA-lomaketta verkossa, selaimen istunto pysyy aktiivisena vain noin 20 minuuttia, joten on suositeltavaa, että sinulla on passisi ja muut tarvittavat matkaa koskevat tiedot saatavillasi, jotta voit vastata kaikkiin ESTA-kysymyksiin. Muutoin kannattaa varmistaa, että tallennat hakemuksesi edistymisen säännöllisesti. Tämä on erityisen tärkeää, jos teet hakemusta perheenjäsenen tai ystävän puolesta, eikä sinulla välttämättä ole saatavillasi kaikkia hakemuksen täyttämiseen tarvittavia tietoja.

Mikäli sinulla on viisumivapauteen oikeutetun maan passi ja haluat saada ESTA-luvan turismia, liiketoimintaa, lääketieteellistä käyntiä tai läpikulkua varten, aloita hakemuksen täyttäminen tai käy UKK-sivulla saadaksesi lisätietoa ESTA-luvasta

Hae ESTA

Jaa

FacebookTwitterYoutube

Hae ESTA-lupaa

ESTA on pakollinen matkustuslupa kelpoisille matkustajille, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin maa-, lento- tai meriteitse alle 90 päivää kestäville vierailuille.

Hae ESTA-lupaa