Tarkista ESTA-tila
ESTA-uutisia, tietoa ja apua.

Mitkä ovat Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) tehtävät?

Muokattu: loka 31, 2023  | Tunnisteet: Tulli ja rajavartiolaitos, Rajaturvallisuus, USA:n maahanmuutto

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos (CBP ) on liittovaltion virasto, joka vastaa maan rajojen turvaamisesta. CBP työskentelee väsymättömästi maahantulosatamissa, maalla, ilmassa ja merellä pitääkseen rikolliset ja vaaralliset tuotteet poissa maasta ja helpottaakseen samalla laillista kauppaa ja matkustamista. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin, mitä CBP tekee ja miten se vaikuttaa Yhdysvaltoihin saapuviin matkustajiin.

[1] CBP turvaa Amerikan rajoja.

CBP tekee tiivistä yhteistyötä eri kumppaneiden, kuten muiden valtion virastojen ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten, kanssa pitääkseen yllä Amerikan rajoja estämällä terroristien, ulkomaisten rikollisten ja muun kielletyn materiaalin pääsyn maahan. Korkeasti koulutetut virkamiehet työskentelevät maa-, ilma- tai merisatamien kautta ahkerasti pysäyttääkseen laittoman kaupan Amerikan rajojen yli valppauden, teknologian, kuten kasvontunnistuksen, ja voimassa olevien lakien täytäntöönpanon avulla. Uhkien muuttuessa päivittäin CBP mukautuu jatkuvasti, jotta se voisi suojella Yhdysvaltoja tehokkaasti ja auttaa samalla laillisia matkustajia pääsemään turvallisesti Amerikan maahantulosatamiin.

[2] CBP valvoo maahanmuuttolakeja ja -määräyksiä, torjuu terrorismia ja suojaa huumausaineiden salakuljetukselta ja salakuljetukselta.

CBP ei ole ainoastaan elintärkeä osa kansallista turvallisuutta, vaan se on myös keskeinen tekijä Yhdysvaltojen turvallisuuden ja terveyden kannalta. CBP valvoo maahanmuuttolakeja ja -määräyksiä sekä suojaa Yhdysvaltoihin suuntautuvalta huumeiden salakuljetukselta. Virasto tekee myös kovasti töitä terrorismin torjumiseksi ja varmistaa, että Yhdysvaltain kansalaiset ovat turvassa ulkomailta tai kotimaasta peräisin olevilta iskuilta. CBP:n työtä helpottaa sen hallinnoimaESTA-viisumivapausohjelma (Electronic System for Travel Authorization) sekä viisumisääntöjen ja -määräysten täytäntöönpano. CBP:llä on keskeinen rooli Yhdysvaltoihin saapuvien ulkomaalaisten tunnistamisessa viisumivapausohjelman ja ESTA:n mahdollistamien turvatarkastusmenettelyjen avulla.

Lisäksi CBP jatkaa sellaisten uhkien tunnistamista ja torjumista, jotka liittyvät laittomaan tavaravirtaan tai salakuljetukseen Yhdysvaltojen rajojen yli, ja vahvistaa menettelyjä tuoteväärennösten torjumiseksi, jotka uhkaavat sekä yksilöiden turvallisuutta että liittovaltion taloutta. Viime kädessä CBP on edelleen sitoutunut tehtäväänsä eli pitämään Yhdysvallat turvallisena ja suojattuna kaikilta laittomilta uhkilta ja toiminnoilta.

[3] CBP sääntelee tavaravirtoja maahan ja maasta ulos.

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksella on tärkeä tehtävä säännellä tavaravirtoja ulkomailta Yhdysvaltoihin. CBP:n tehtävänä on varmistaa, että maahantuojat noudattavat kaupan sääntöjenmukaisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä, ja varmistaa, että tulliverot kerätään ja niitä sovelletaan oikein. Näin ollen tästä virastosta on tullut tärkeä pilari kansainvälisten kauppamarkkinoiden eheyden ylläpitämisessä. Ilman viraston työtä häikäilemättömät kauppiaat voisivat vaikuttaa vakavasti maailmanlaajuiseen kauppaan välttämällä veroja tai myymällä huonolaatuisia tavaroita. Kun CBP on toiminnassa, yritykset ja kuluttajat voivat molemmat nauttia vapaan yrittämisen eduista rajojen yli.

[4] CBP estää ihmisten ja eläinten laittoman maahantulon Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen rajat ovat keskeinen osa maan turvallisuutta. Kansakunnan turvallisuuden varmistamiseksi Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos työskentelee ahkerasti estääkseen ihmisten ja eläinten laittoman maahantulon. Tämä osasto vastaa sellaisten matkustajien havaitsemisesta ja pidättämisestä, joilla ei ole asianmukaisia asiakirjoja, saapuvan rahdin tarkastamisesta maahantulosatamissa, sellaisten maataloustuotteiden maahantulon tai maastapoistumisen estämisestä, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle, sekä sekä sekä maa- että vesialueiden partioimisesta Yhdysvaltojen rajojen suojelemiseksi. Tulli- ja rajavartiolaitos on väsymättömän turvallisuustyönsä ansiosta muodostunut merkittäväksi voimaksi Amerikan kotimaan turvaamisessa.

[5] CBP avustaa muita lainvalvontaviranomaisia tutkimuksissa ja kiinniotoissa.

CBP on myös keskeinen osa Yhdysvaltojen lainvalvontaverkostoa. Liittovaltion virastona CBP avustaa muita virastoja, kun niitä pyydetään tutkinnan tai kiinniottojen yhteydessä. Tähän kuuluu maahanmuutto- ja tulliasioihin liittyvän teknisen asiantuntemuksen tarjoaminen sekä virastojen välinen koordinointi. Tämä osallistuminen sujuvoittaa tiedonvaihtoa eri viranomaisorganisaatioiden välillä.

Ilman tätä elintärkeää yhteistyötä monet poliisitutkinta- ja pidätystoimet vaikeutuisivat huomattavasti. CBP:n asialleen omistautuneiden virkamiesten ansiosta lainvalvontaviranomaisilla eri puolilla maata on tehokas liittolainen, kun on kyse oikeuden toteutumisen varmistamisesta.

Johtopäätös

On selvää, että Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksella on tärkeä tehtävä amerikkalaisten ja matkustajien turvallisuuden takaamisessa valvomalla Yhdysvaltain rajoja, valvomalla maahanmuuttolakeja, estämällä huumeiden ja salakuljetuksen, sääntelemällä tavaravirtoja maahan ja maasta, estämällä ihmisten ja eläinten laitonta maahantuloa ja antamalla tarvittaessa apua muille lainvalvontaviranomaisille. Lisäksi virasto varmistaa taloudellisen turvallisuuden noudattamalla kauppaa koskevia määräyksiä ja auttaa varmistamaan, että amerikkalaiset yritykset eivät joudu epäedulliseen asemaan kansainvälisten kilpailijoidensa kanssa. Tunnustamalla CBP:n tehtävän tärkeyden voimme kaikki arvostaa sitä työtä, jota se tekee tehdäkseen Amerikasta vahvemman tuleville sukupolville.