Tarkista ESTA-tila
ESTA-uutisia, tietoa ja apua.

ESTA-luvan hakeminen ja rikosrekisteri

Muokattu: marras 01, 2022  | Tunnisteet: Visa rikosrekisterissä, ESTA-vaatimukset, ESTA rikosrekisterissä

Voiko ESTA-luvan saada, jos hakijalla on rikosrekisteri?

Kyllä, ESTA-luvan voi saada, vaikka hakijalla on rikosrekisteri. ESTA-luvan hyväksyntä riippuu kuitenkin rikoksen luonteesta, syyllisen iästä tekohetkellä sekä ajankohdasta, jolloin rikos on tapahtunut. Riippumatta siitä, missä päin maailmaa rikos tapahtui, on pidätys, varoitus tai tuomio ilmoitettava ESTA-hakemuksella tai Yhdysvaltain viisumihakemuksella.

Rikosrekisterin omaavat matkustajat, jotka suunnittelevat hakevansa ESTA-lupaa saapuakseen Yhdysvaltoihin, jättävät usein huomioimatta hakemuslomakkeen kelpoisuuskysymysten yksityiskohdat. ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymykset kattavat useita eri osa-alueita hakijan historiasta. Näiden kysymysten tarkoituksena on tunnistaa mahdollisen turvallisuusriskin muodostavat hakijat. ESTA-lomakkeen kaksi eniten keskustelua herättänyttä kysymystä liittyvät pidätyksiin ja tuomioihin, joihin liittyy moraalista turmeltuneisuutta. Moraalinen turmeltuneisuus katsotaan moraalittomaksi tai alhaiseksi käytökseksi, joka on vastoin yhteisön hyväksymiä normeja ja ajatuksia. Nämä kaksi kysymystä kuuluvat seuraavasti:

“Onko sinua koskaan pidätetty tai tuomittu rikoksesta, joka aiheutti vakavia vaurioita omaisuudelle tai vakavaa haittaa toiselle ihmiselle tai viranomaiselle?”

Tämä kysymys liittyy rikostuomioihin ja pidätyksiin, joihin liittyy vakavia vaurioita omaisuudelle tai vakavaa haittaa toiselle ihmiselle tai viranomaiselle. Vakaviksi luettavia esimerkkejä ovat esimerkiksi:

  • Ihmiseen kohdistuvat rikokset, kuten murha, tappo, raiskaus, siveettömyys, vakava pahoinpitely, kidnappaus
  • Omaisuuteen kohdistuvat rikokset, kuten tuhopoltto, murtovarkaus, varkaus, ryöstö, petos, varastetun tavaran vastaanottaminen
  • Viranomaiseen kohdistuvat rikokset, kuten etuuspetos, verovilppi, lahjonta, väärä vala

“Oletko koskaan rikkonut mitään lakia, joka liittyy laittomien huumeiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun?”

Tämä kysymys on siinä mielessä selkeämpi, että siinä nimenomaan kysytään, onko lakia rikottu laittomien huumeiden hallussapidon, käytön tai jakelun osalta. Hakijan vastauksia saattaa kuitenkin hankaloittaa epäjohdonmukaisuudet eri maiden käytäntöjen välillä. Esimerkiksi valvottavan aineen laillinen käyttö, kuten marihuanan käyttö lääkintätarkoitukseen hakijan kotimaassa, katsotaan silti aineen laittomaksi käytöksi Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön mukaan, vaikka useat osavaltiot ovat laillistaneet tämän käytön. Hakijan on määritettävä, onko laittoman huumausaineen käytön myötä tähän kysymykseen vastattava “kyllä”, mikä johtaa todennäköisesti ESTA-luvan hylkäämiseen. Loppujen lopuksi kysymyksen vastauksessa on ennemminkin kyse hakijan rehellisyydestä, sillä jos häntä ei ole tuomittu huumausaineisiin liittyvästä rikoksesta, ei Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) välttämättä kykene todentamaan huumausainerikettä.

Voiko huumetuomion saanut henkilö matkustaa?

Se, että laittomista huumeista tuomittu henkilö saa ESTA-luvan, edellyttäisi sitä, että hän on vastannut ”ei” sekä rikoshistoriaa että laittomien huumeiden käyttöä koskeviin kysymyksiin. On kuitenkin huomioitava se, että vastaus “ei” siihen, onko henkilö rikkonut laittomien huumeiden hallussapitoa, käyttöä tai jakelua koskevia lakeja, olisi valheellinen, mikäli hän on saanut tuomion laittomiin huumeisiin liittyvässä kysymyksessä mainituista toimista. Mikäli ESTA-hakemus hylätään, voit silti hakea B-2-turistiviisumia tai B-1-liikematkaviisumia ja saada mahdollisuuden selventää aiempiin huumeiden hallussapitoa tai käyttöä koskeviin tuomioihisi liittyviä olosuhteita.

Voiko ESTA-luvalla matkustaa rattijuopumuksesta tuomittu henkilö?

Kertaluonteista rattijuopumusta ei katsota moraaliseksi turmeltuneisuudeksi Yhdysvaltain säännösten mukaan, jotka koskevat hyvän moraalin omaavan luonteen määrittämistä. Jos hakija kuitenkin on tapajuoppo, jolla on useita rattijuopumusrikkeitä, tai hän on tehnyt juomisen seurauksena rikoksen, joka on aiheuttanut vakavia vaurioita muille ihmisille tai toisen omaisuudelle tai viranomaiselle, pitäisi hänen todennäköisesti vastata ”kyllä” ESTA-lomakkeen rikosrekisteriä käsittelevään kohtaan.

Voiko ESTA-luvalla matkustaa pahoinpitelysyytteen saanut henkilö?

Mikäli pahoinpitely ei ole johtanut vakaviin ihmiselle tai omaisuudelle aiheutuneisiin vammoihin tai vaurioihin, voi hakija todennäköisesti vastata “ei” rikoshistoriaa koskevaan kysymykseen, jos se kuvaa hänen tilannettaan kaikista tarkimmin.

Voiko ESTA-luvalla matkustaa ehdollisen tuomion saanut henkilö?

Ehdollinen tuomio on perimmiltään ehdonalainen lakisääteinen rangaistus, joka pannaan käytäntöön, mikäli henkilö tekee lisää rikoksia. ESTA-hakijan vastaukset rikoshistoriaa ja huumeiden hallussapitoa tai käyttöä koskeviin kelpoisuuskysymyksiin eivät muutu ehdollisen tuomion myötä. Jos hakijan tuomiota ei katsota moraalista turmeltuneisuutta osoittavaksi rikokseksi, on todennäköistä, että vastaukseksi kysymykseen rikoshistoriasta voidaan syöttää ”ei”.

Voiko ESTA-luvalla matkustaa vapausrangaistuksen kärsinyt henkilö?

Yhdysvaltain viisumi- ja maahanmuuttolainsäädäntö ei tunnusta rikollisten kuntouttamista koskevaa lakia, joten jos tuomio katsotaan kärsityksi Iso-Britanniassa tai missä tahansa muussa maassa, jossa tuomioiden suhteen on vastaavia järjestelyitä, on hakijan huomioitava tuomionsa ESTA-hakemuksella vain, jos siitä aiheutui vakavia vaurioita ihmiselle, omaisuudelle tai viranomaiselle.

Voiko Amerikkaan matkustaa australialaisella ”good behaviour bond” -ehdonalaisella?

Tämä on australialaisten matkustajien esittämä kysymys. “Good behaviour bond” on tuomio, joka ei sisällä vankeusrangaistusta, mikäli syyllinen ei tietyn ajan sisällä tee lisää rikoksia. ESTA-hakijoiden on vastattava rikoshistoriansa luonnetta koskeviin kysymyksiin totuudenmukaisesti, kuten myös huumeiden hallussapitoa ja käyttöä koskevaan kysymykseen. Näin ollen “good behaviour bond” ei teknisesti muuta ESTA-hakijan tilannetta, mutta mikäli ESTA-lupa hylätään, voi “good behaviour bond” -tuomiosta olla apua hyvän moraalin omaavan luonteen (Good Moral Character; GMC) määrittämisessä Yhdysvaltain viisumia haettaessa.

Voiko Amerikkaan matkustaa ilman ESTA-lupaa tai viisumia?

Ei, sillä Yhdysvaltoihin saapumiseen vaaditaan hyväksytty ESTA tai voimassa oleva Yhdysvaltain viisumi. Useimmiten et kykene nousemaan lentokoneen tai laivan kyytiin ilman, että sinulla on hyväksytty ESTA tai voimassa oleva viisumi. Jos matkustat Yhdysvaltoihin maitse, et tarvitse ESTA-lupaa, mutta sinun on täytettävä I-94/I-94W-lomake ylittäessäsi rajan.

Mitä jos yksinkertaisesti valehtelen ESTA-hakemuksessani?

Mikäli CBP huomaa sinun valehdelleen ESTA-lomakkeella, hakemuksesi hylätään 72 tunnin sisällä sen lähettämisestä. Lisäksi ESTA-lupasi todennäköisesti hylätään, vaikka se olisi hyväksytty aiemmin. Monissa tilanteissa ESTA-lupa saatetaan myöntää ja sitten hylätä ilman erillistä ilmoitusta tai selitystä. CBP varaa oikeuden peruuttaa ESTA-lupa milloin tahansa. ESTA-hakija luopuu oikeudestaan valittaa hylätystä matkustusluvasta osana hakemustaan saapua Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman nojalla.

Yhteenveto

ESTA-luvan saaminen rikoshistorian kanssa vaatii erilaisia näkökulmia hakijan olosuhteiden pohjalta. Vastaa aina kysymyksiin parhaasi mukaan ja tavalla, joka ei ole ristiriidassa totuuden kanssa. Mikäli ESTA-lupasi hylätään, voit silti olla kelvollinen hakemaan Yhdysvaltain viisumia.